Град Нови Сад објавио јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за управљање и унапређење пословања ЈП Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад

17.10.2018.
Град Нови Сад је објавио необавезујући јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за управљање и унапређење пословања ЈП Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад са инвестиционим улагањем у објекат.

Град Нови Сад је објавио необавезујући јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за управљање и унапређење пословања ЈП Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад са инвестиционим улагањем у објекат.

Јавни позив намењен је свим домаћим и страним заинтересованим правним лицима са циљем ревитализације и економског опоравка овог предузећа, уз заштиту јавног интереса.

Под управљањем и унапређењем пословања ЈП Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад, подразумева се управљање пословањем овог предузећа од стране професионалног менаџмента са искуством у управљању објектима сличне величине или намене у региону или свету, а под инвестиционим улагањем у Објекат се подразумевају сви радови потребни за његову ефикаснију искоришћеност, бољу енергетску ефикасност, стабилнију и бољу инфраструктуру Објекта, као и инвестициона улагања у додатни простор који ће чинити засебну или обједињену функционалну или техничку целину.

Од потенцијалних партнера се, између осталог, очекује да доставе опште информације о сопственој организацији/институцији, одговарајуће референце, оквирни бизнис план за минимум наредних 15 године, планирану структуру и начин финансирања и средства обезбеђења.

Писма о заинтересованости и сва пратећа документација морају бити потписана од стране овлашћеног лица Потенцијалног партнера и достављена најкасније до 20. децембра 2018. године до 12 часова, на писарницу Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад.

Овај позив је у свему необавезујући и објављује се само ради истраживања тржишта, те у том смислу не обавезује Град Нови Сад да покрене било какав поступак избора партнера.

Текст позива као и контакт за све додатне информације можете преузети у наставку или на линку: https://goo.gl/heZoC2