Exchange 6

Рок: 
23. фебруар 2023. године
Институција: 
СКГО

У оквиру Програма Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“, објављен је други јавни позив који обухвата конкурсе у три различите области за избор корисничких локалних самоуправа за доделу пакета подршке, и то:
-    Конкурс за доделу Пакета подршке за израду плана развоја ЛС
-    Конкурс за доделу Пакета подршке за израду средњорочног плана ЛС
-    Конкурс за доделу Пакета подршке за унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката ЛС.

Право на подршку по било којем од 3 предметна конкурса не може остварити локална самоуправа која је у тренутку конкурисања корисница подршке додељене из средстава ЕУ, других развојних партнера, односно других међународних и националних ентитета – која је истоврсна као подршка за коју се пријављује у оквиру овог јавног позива. Локалне самоуправе могу поднети пријаве за један или више конкурса обухваћених позивом, али не могу истовремено конкурисати у овом позиву за подршку у изради плана развоја и подршку у изради средњорочног плана.

У оквиру овог позива предвиђена је и комплементарна подршка за увођење јавног буџетског портала за 10 ЛС из реда изабраних по наведеним конкурсима, при чему ће предност имати ЛС обухваћене пакетима подршке за капиталне пројекте.

Опширније