Exchange 6

Rok: 
23. februar 2023. godine
Institucija: 
SKGO

U okviru Programa Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, objavljen je drugi javni poziv koji obuhvata konkurse u tri različite oblasti za izbor korisničkih lokalnih samouprava za dodelu paketa podrške, i to:
-    Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu plana razvoja LS
-    Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu srednjoročnog plana LS
-    Konkurs za dodelu Paketa podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS.

Pravo na podršku po bilo kojem od 3 predmetna konkursa ne može ostvariti lokalna samouprava koja je u trenutku konkurisanja korisnica podrške dodeljene iz sredstava EU, drugih razvojnih partnera, odnosno drugih međunarodnih i nacionalnih entiteta – koja je istovrsna kao podrška za koju se prijavljuje u okviru ovog javnog poziva. Lokalne samouprave mogu podneti prijave za jedan ili više konkursa obuhvaćenih pozivom, ali ne mogu istovremeno konkurisati u ovom pozivu za podršku u izradi plana razvoja i podršku u izradi srednjoročnog plana.

U okviru ovog poziva predviđena je i komplementarna podrška za uvođenje javnog budžetskog portala za 10 LS iz reda izabranih po navedenim konkursima, pri čemu će prednost imati LS obuhvaćene paketima podrške za kapitalne projekte.

Opširnije