АТЛЕТСКИ СТАДИОН И АТЛЕТСКА ДВОРАНА

АТЛЕТСКИ СТАДИОН И АТЛЕТСКА ДВОРАНА

Изградња новог Атлетског комплекса у насељу Југовићево је вишегодишњи капитални пројекат, за који је Град Нови Сад обезбедио техничку документацију за изградњу целог комплекса, који обухвата атлетски стадион укупне бруто површине 17.880 м², капацитет стадиона је 4.000 места, са отвореним спортским теренима укупне површине 3.720 м2, помоћним тереном за бацачке дисциплине површине 10.200 м2, дворане чија је бруто површина 25.750 м² капацитета око 2.150 гледалаца, са пратећом инфраструктуром, трафо станицом, соларном електраном снаге 555 kW DC односно 500 kW AC и оградом око комплекса у дужини од 1.200 м.

Укупна процењена вредност средстава потребних за изградњу целог Атлетског комплекса износи 4.550.520.000,00 динара са ПДВ.

Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2023. Годину, предвиђен је наставак активности израде техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфрастуктуром за потребе опремања атлетског центра на Југовићеву, као и наставак активности израде техничке документције за изградњу атлетске дворане и атлетског стадиона у Новом Саду.