У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ ВЕТЕРНИKА У НОВОМ САДУ НИЧЕ НОВА ПРИВРЕДНА ЗОНА - НА ВИШЕ ОД 6 ХЕKТАРА ГРАДИЋЕ СЕ НОВА ВЕЛЕТРЖНИЦА

07.09.2021.

Скупштина града Новог Сада на недавној седници донела је План детаљне регулације дела подручја планираног за пословање секундарног и терцијарног сектора, који ће обухватити североисточно подручје од планиране обилазнице у Ветернику.

Планирана обилазница која је наведена у плану представља продужетак Булевара војводе Степе, који ће истовремено представљати југоисточну границу подручја које обухвата 51,76 хектара.

Kако је наведено у документу, на овом простору већ постоје бројни објекти намењени породичном становању, а у плану је да се развије модеран пословни центар са привредним садржајима из терцијарног сектора. Могућ је развој делатности из области трговине, угоститељства, услужног занатства, саобраћајне и комуналне делатности. С обзиром на то да подручје обухвата и велику површину на којој нема изграђених објекта, планира се и изградња већих пословних комлекса који ће представљати комерцијалне центре са низом продајних и сервисних садржаја.

Тако уз примарну саобраћајницу према Сајлову, постоји велики простор на коме се планира изградња модерне велетржнице. Kомплекс ће бити површине од 6 до 10 хектара, а максимална дозвољена спратност објеката је П+2.

Иначе, овај објекат ће садржати затворени простор са боксовима за продају пољопривредно-прехрамбених производа, затим отворени простор за продају поизвода из камиона, паркинг за терена возила и снабдевање, паркинг путничких возила, хладњачу, урпавну зграду, складиште већа, угоститељске објекте за кориснике и продавце.

Додаје се и да ће будућа велетржница бити грађена фазно, при чему се планира да се у догледно време претвори у модеран дистрибутивни центар.

Изван простора велетржнице подручје плана подељено је у три подцелине које су намењење привреди или пословању са породичним становањем.

Подручје пословања са продичним становањем обухвата површину од 13,22 хектара, где се планира око 1.200 становника и изградња 400 станова. Остатак површине које обухвата план биће доминатно везан за изградњу садржаја секундарних и терцијарних делатности који би требало да допринесу бржем привредном развоју Новог Сада.

Извор:Екапија