У Новом Саду је одржан Први састанак Транснационалне мреже стејкхолдера за пројекат TRIBUTE

05.08.2022.
Први састанак Транснационалне мреже стејкхолдера (ТМС) у оквиру пројекта TRIBUTE одржан је 29. јула 2022. године у Новом Саду, упоредо са организацијом Четвртог састанка Управног одбора TRIBUTE -а.

Кључну улогу на овом састанку имали су стејкхолдери, чланови „Живих лабораторија“ (Ливинг лабс) из градова који учествују у пројекту – Милана, Марибора, Љубљане, Загреба, Подгорице, Патраса, Сарајева и Новог Сада. Тема Првог ТМС састанка била је виђење стејкхолдера о њиховим улогам у имплементацји пројекта ТРИБУТЕ и развоју Транснационалне мреже стејкхолдера у циљу унапређења урбане мобилности у Јадранско-јонском региону. Учесници као примарне бенефите Мреже, у овом стадијуму развоја, виде размену знања и искуства и могућности за стварање партнерстава у будућим пројектима који се тичу мобилности у региону.

Представници партнера су детаљније разматрали начин функционисања и циљеве Транснационалне мреже, и договорено је да партнери након састанка доставе мишљење о свим предложеним моделима функционисања и предлоге за учешће.

Ово саопштење за јавност је направљено уз финансијску помоћ Европске уније. Садржај саопштења за јавност је искључива одговорност TRIBUTE Партнерства и ни под којим околностима се не може сматрати да одражава став Европске уније и/или Програмских тела АДРИОН-а.