Салаш

Назив локације: Салаш
Власник/Препис листа непокретности: Керац Ева/ PLN: 952-1/2012-4257
Тачна адреса локације: Салаш 106
Број парцеле: 3003/1, 3004/4 и 3004/16
Површина парцеле: 124.063.00m2
Намена: Салаш са објектима и грађевинско земљиште
Стање на парцели: Изграђено/неизграђено
Инфраструктура: Електрична енергија, водовод, гас, грејање, телефон, интернет
Информација о локацији коју издаје Градска управа за урбанизам и стамбене послове: Br.V-353-332/12, Парцела 3003/1 намењена је за пољопривредно земљиште у зони салаша. Већи део парцела 3004/4 и 3004/16 намењен је за пољопривредно земљиште, док су делови тих парцела уз продужетак Партизанске улице намењени за радну зону.
Контакт подаци: Павле Керац, 064/4077 700, p.kerac@gmail.com
Напомена: Да би се започела изградња на деловима парцела 3004/4 и 3004/16 потребно је претходно извршити парцелацију-раздвојити пољопривредно земљиште од грађевинског, односно формирати грађевинску парцелу намењену за радни комплекс.

За више информација можете контактирати Канцеларију за локални економски развој, Накарада Јовану, на телефон 021/ 480 7736 или путем имејла: jovana.nakarada@kler.novisad.rs