РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

19.03.2019.

У циљу подстицања женског предузетништва, Град Нови Сад je четврту годину за редом расписао Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање незапослених жена са евиденције Националне службе за запошљавање у Новом Саду.

Субвенција за самозапошљавање незапослених жена додељује се у једнократном износу од 200.000 до 400.000 динара у зависности од новорегистроване делатности и висине оправданих трошкова и улагања исказаних у бизнис плану. Незапослена жена која оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.

Право да се пријаве на јавни позив имају незапослене жене које су завршиле обуку из предузентништва, поднеле захтев са бизнис планом и које су на евиденцији Националне службе за запошљавање. Уколико се више незапослених жена удружи у складу са законом свака појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остварује право на субвенцију у износу од 200.000 до 400.000 динара.

Образац захтева са бизнис планом за субвенцију може се преузети и у просторијама Градске управе за привреду, у Руменачкој 110а или на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs и сајту Градске управе за привреду www.privredans.com

Детаљније информације о условима, бодовању, делатностима које се не субвенционишу, као и сви потребни обрасци за пријаву, могу се пронаћи на званичном сајту Града Новог Сада, као и на сајту Градске управе за привреду.

Захтев са бизнис планом и пратећом документацијом, у два примерка, подноси се Градској управи за привреду, а Јавни позив отворен је до 5. априла 2019. године. Све потребне информације могу се добити у Градској управи за привреду телефоном на број:  021/ 452 414 и 6614 085.

Нови Сад, 19. март 2019. године