Рано образовање и брига о деци у функцији превенције осипања и повећања образовних постигнућа деце ромске националности у Новом Саду

Пројекат је реализован у партнерству Центра за производњу знања и вештина као носиоца пројекта и Центра за социјални рад Града Новог Сада и Града Новог Сада – Градске управе за образовање као партнера.

Општи циљ пројекта: Допринети смањењу неједнакости и унапређењу образовне и социјалне инклузије најрањивијих група, пре свега Рома, у Србији. 

Специфични циљеви пројекта:

  1. Повећан број девојчица и дечака ромске националности узраста 3,5-5 година у предшколској установи и повећане родитељске компетенције њихових родитеља у Новом Саду.
  2. Мере подстицања раног развоја, образовања и васпитања као и мере превенције осипања укључене у локалне политике. 
  3. Повећан проценат укључених девојчица и дечака ромске националности у школама у Новом Саду.

Овај пројекат је подржала Европска унија кроз програм ИПА 2013: Развој ефективних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу са 151,036.92 евра, док је износ суфинансирања износио 16,781.88 евра.