РАДНА ЗОНА СЕВЕР 4

РАДНА ЗОНА СЕВЕР 4

Радна зона север IV је површински највећа индустријска зона у граду. Налази се на североисточној периферији Новог Сада, у близини градских четврти Шангај, Мали Београд, Мишин салаш и Велики рит, на површини од 896,53 ха,

У индустријској зони Север IV компанија Lear Corporation d.o.o.отворила је фабрику за производњу делова и додатне опреме за моторна возила; Barry Callebaut фабрику чоколаде која ће бити регионални центар за снабдевање растућег тржишта Југоисточне Европе; компанија BMTS Technology фабрику турбо пуњача за аутомобиле; Јапанска групација Nidec гради развојни центар и фабрику мотора за електрична возила. Компанија Continental automotive Srbija такође послује у овој зони у оквиру хале коју је за потребе производних погона саградио developer CTP.

Град Нови Сад је до сада извршио улагања у опремање Радне зоне Север IV у укупном износу преко 4,2 милијардe динара.

Током 2022. године Град Нови Сад је завршио активности на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у радној зони Север IV у Новом Саду - 1. фаза, у вредности од 201,4 милиона динара.