ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ПРЕДВИЂА ИЗГРАДЊУ ЈОШ ДВА АЕРОДРОМА: ЈЕДНОГ У БЕОГРАДУ И ЈЕДНОГ У НОВОМ САДУ

08.04.2021.

План да се изграде два нова међународна аеродрома, једног код Добановаца, а другог код Новог Сада, како је еKапија недавно пренела, потврдило је и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

- Поред постојећа четири аеродрома који су у функцији међународног ваздушног саобраћаја, у Србији је у плану изградња још два аеродрома, још једног у Београду и једног у Новом Саду - рекли су у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и за Тањуг.

Kако је наведено у одговору за еKапију, просторним планом се пре свега врши дугорочна резервација простора за привођење планираној намени:

- Просторни план Републике Србије од 2021 до 2035. године је основни плански документ просторног планирања и развоја у Републици којим се одређује дугорочни стратешки оквир за усмеравање и управљање просторним развојем. Спроводи се регионалним просторним плановима, просторним плановима подручја посебне намене, односно урбанистичким плановима. Временски хоризонт је одређен до 2035. године, с тим да су дугорочна стратегија, концепција и поједина планска решења просторног развоја сагледани за дугорочни период који није орочен на временски хоризонт планског документа.

Kада је реч о локацији код Добановаца, из Министарства наводе да она, на основу прелиминарних анализа, задовољава критеријуме за изградњу новог аеродрома у смислу неизграђеног подручја, релативне близине урбаног подручја града Београда и др.

- Постојећа локација аеродрома Никола Тесла има одређена просторна ограничења за даљи развој после 2043. године. Израдом детаљније планске документације прецизније ће се дефинисати локације уз неопходну израду техничке документације. Пре доношења одлука о изградњи неопходно је извршити детаљна истраживања, израдити детаљнију планску и техничку документацију, као и решити друга питања - додаје се.

Kада је реч о Новом Саду, на питање због чега је одабран Шајкаш, а не Ченеј, из Министарства су навели да ће тачна локација аеродрома бити утврђена у даљој изради планске и техничке документације.

Подсетимо, Нацрт Просторног плана Србије до 2035. године налази се до 5. маја на јавном увиду.

Извор:Екапија