Пројекти

Град Нови Сад је, у партнерству са Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapitvény из Кечкемета, Мађарска, релизовао пројекат Medical Home Care, у оквиру Програма прекограничне сарадње...
Опширније
Град Нови Сад је путем Канцеларије за локални економски развој, у сарадњи са ЈКП „Информатика“ Нови Сад као партнером, аплицирао у оквиру програма „Exchange 3“ са пројектом који носи назив „E-Government“ (Е-управа). Програм је расписан од стране Делегације Европске уније у Републици Србији, а финансира се из средства „IPA“ фондова Европске уније, одобрена су средства у укупном износу од 212.710,68 евра, у динарској противвредности. Пројекат је саставни део пројекта Аутоматизације пословног процеса, из Стратегије привредног развоја Града Новог Сада. Информационо - комуникационе технологије (ИКТ) за локалну самоуправу представљају шансу да се приближи грађанима и да увећа и квантитет и квалитет својих услуга, да повећа ефикасност и смањи трошкове у јавном сектору, стимулише увођење нових и побољшање постојећих сервиса. Циљ пројекта је да се дефинишу и реализују неопходних предуслова за успостављању Е-управе, утврде и креирају приоритетне електронске услуге и исте ставе на располагање грађанима и правним лицима кроз портал и шалтер за пријем електронске документације. Увођењем Е-управа омогућава се свим корисницима (грађанима, привредним субјектима, организацијама и др.) да послове пред органима локалне самоуправе завршавају једноставније, брже и јефтиније. Грађанима ће бити омогућено да услуге за које је то погодно користе посредством Интернета и свог личног рачунара, другог кућног или мобилног уређаја.
Опширније
Град Нови Сад је преко Канцеларије за локални економски развој аплицирао код Министарства омладине и спорта са пројектом Изградња мини пич терена за младе, на основу материјала...
Опширније
С циљем да унапреди туристичку понуду Новог Сада, Град је, преко Канцеларије за локални економски развој, а у сарадњи са УСАИД-овим програмом МЕГА, покренуо пројекат Оживљавање обале Дунава. За реализацију пројекта 'Оживљавање обале Дунава' Град Нови Сад је обезбедио донацију УСАИД-а у износу од 90.000 америчких долара.
Опширније

Pages