Пројекти

Пројекат „Екопрофит“ реализује Град Нови Сад преко Градске управе за заштиту животне средине и Канцеларије за локални економски развој у сарадњи са компанијом Денкштат и...
Опширније
Пројекат „Home care services in Novi Sad“ реализује Град Нови Сад преко Градске управе за социјалну и дечју заштиту у партнерству са Центром за социјални рад и Новосадским...
Опширније
Музеј Града Новог Сада је у партнерству са Еврорегијом Дунав-Криш-Мориш-Тиса припремио предлог пројекта „Museum pass“. Циљ пројекта је побољшање туристичке понуде кроз развијање...
Опширније
Као победнику такмичења локалних самоуправа у управљању финансијама и кредитној способности, међународна агенција "Moody's Investors Service" уз финансијску подршку УСАИД-a. Граду Новом Саду доделила је кредитни рејтинг. Овим је омогућено да Град Нови Сад постане прва локална самоуправа у Србији која своје развојне инфраструктурне пројекте финансира издавањем дугорочних муниципалних обвезница. Уговор о издавању општинских обвезница између Града и UniCredit Grupe потисан је 8. јула 2011. године. Вредност донације за одређивање кредитног рејтинга је 30.000,00 долара.
Опширније

Pages