Privredni savet Grada Novog Sada

 Privredni savet Grada Novog Sada

Privredni savet Grada Novog Sada obrazovan je u februara 2009. godine kao savetodavno telo gradonačelnika za pitanja ekonomskog razvoja Grada, s ciljem uključivanja privrednog sektora u aktivnosti koje vode ka stvaranju pozitivne poslovne klime u Novom Sadu. Privredni savet ima predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članove koje čine predstavnici privrede, Univerziteta u Novom Sadu, Novosadskog sajma i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Uloga članova Saveta je da svojim idejama i iskustvima utiču na stvaranje uspešne strategije privrednog razvoja i stvaranje pozitivnog poslovnog ambijenta u Gradu.

Zadaci Privrednog saveta su da:

  • Gradonačelniku daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na privredni razvoj Grada,
  • Inicira razmatranje pitanja i preduzimanje odgovarajućih mera za unapređenje privrednog razvoja Grada,
  • Učestvuje izradi strateških dokumenata Grada u vezi sa privrednim i ekonomskim razvojem i godišnjih planova i programa u cilјu njihove realizacije,
  • Predlaže odgovarajuće oblike saradnje između organa Grada, službi, javnih preduzeća i ustanova i drugih organizacija radi unapređenja privrednog i ekonomskog razvoja Grada.

 

Privredni savet Grada Novog Sada Kontakt

Energotehnika – Južna Bačka Novi Sad

www.entjuba.rs

ОTP banka Srbija a.d.

www.otpbanka.rs

Schneider Electric d.o.o. Novi Sad

www.se.com

Neoplanta a.d.

www.neoplanta.rs

Lafarge BFC d.o.o.

www.lafarge.rs

Univerexport d.o.o.

www.univerexport.rs

Galens d.o.o.

www.galens.rs

Heineken Srbija d.o.o.

www.heinekensrbija.rs

Erste bank a.d.

www.erstebank.rs

Exit festival & brends d.o.o.

www.exitfest.org

Auto Čačak komerc d.o.o.

www.autocacakkomerc.com

Univerzitet u Novom Sadu

www.uns.ac.rs

Nacionalna služba za zapošljavanje

www.nsz.gov.rs

Novosadski sajam a.d.

www.sajam.net

NIS a.d. Novi Sad

www.nis.eu

Aptiv Mobility Services d.o.o.

www.aptiv.com

IM Matijević d.o.o.

www.matijevic.rs

Continental Automotive d.o.o. Novi Sad

www.continental.com

Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga

www.rpkns.com

NIDEC Electric Motor Serbia d.o.o.

www.nidec.com

Intesa leasing d.o.o.

www.intesaleasing.rs

BMTS Technology d.o.o.

www.bmts-techology.com

Banka Poštanska štedionica a.d., Beograd

www.posted.co.rs