Privredni savet Grada Novog Sada

 Privredni savet Grada Novog Sada

Privredni savet Grada Novog Sada obrazovan je u februara 2009. godine kao savetodavno telo gradonačelnika za pitanja ekonomskog razvoja Grada, s ciljem uključivanja privrednog sektora u aktivnosti koje vode ka stvaranju pozitivne poslovne klime u Novom Sadu. Privredni savet ima predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članove koje čine predstavnici privrede, Univerziteta u Novom Sadu, Novosadskog sajma i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Uloga članova Saveta je da svojim idejama i iskustvima utiču na stvaranje uspešne strategije privrednog razvoja i stvaranje pozitivnog poslovnog ambijenta u Gradu.

Zadaci Privrednog saveta su da:

  • Gradonačelniku daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na privredni razvoj Grada,
  • Inicira razmatranje pitanja i preduzimanje odgovarajućih mera za unapređenje privrednog razvoja Grada,
  • Učestvuje izradi strateških dokumenata Grada u vezi sa privrednim i ekonomskim razvojem i godišnjih planova i programa u cilјu njihove realizacije,
  • Predlaže odgovarajuće oblike saradnje između organa Grada, službi, javnih preduzeća i ustanova i drugih organizacija radi unapređenja privrednog i ekonomskog razvoja Grada.

 

Privredni savet Grada Novog Sada Kontakt
Energotehnika - Južna Bačka Novi Sad http://www.entjuba.rs/
Schneider Electric DMS NS d.o.o. http://www.schneider-electric-dms.com/
Institut za ratarstvo i povrtarstvo http://www.nsseme.com/
Univerexport d.o.o. http://www.univerexport.rs/
Lafarge BFC d.o.o. http://www.lafarge.rs/
Neoplanta a.d. http://www.neoplanta.rs/
IM Matijević d.o.o. http://matijevic.rs/
Aleksandar gradnja d.o.o. http://www.aleksandar-gradnja.rs/
Galens d.o.o.

http://www.galens.rs/

Heineken Srbija d.o.o. http://www.heineken.com/rs
Erste bank a.d. https://www.erstebank.rs/
Vojvođanska banka a.d. https://www.voban.co.rs/
Exit festival & brands d.o.o. http://www.exitfest.org/sr
Univezitet u Novom Sadu https://www.uns.ac.rs/
Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Novi Sad http://www.nsz.gov.rs/
Novosadki sajam a.d.

http://www.sajam.net/

Naftna industrija Srbije a.d.

http://www.nis.eu/

JP Srbijagas Novi Sad http://www.srbijagas.co.rs/
Auto Čačak komerc d.o.o. http://www.autocacakkomerc.com/
Delphi packard d.o.o.

http://www.delphi.com/ 

Lear Corporation d.o.o.

http://www.lear.com/

Continental Automotive d.o.o. Novi Sad

https://www.facebook.com/ContinentalSerbia/

https://www.continental-corporation.com/en

Regionalna komora Južnobačkog upravnog okruga http://www.rpkns.com/
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad https://www.otpbanka.rs/