ПРИЈАВА ПРОБЛЕМА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ ПУТЕМ „VIBER“ АПЛИКАЦИЈЕ

18.01.2023.

Градоначелник Новог Сада Милан Ђурић донео је Закључак којим налаже Градској управи за инспекцијске послове да се инсталира мобилна апликација искључиво намењена грађанима за пријаву на терену уочених оштећења вертикалне сигнализације, јавне расвете, као и свих других оштећења на јавној површини, а у циљу лакшег и бржег решавања проблема.

Тако ће грађани, у било које време, 24 сата дневно, путем мобилне апликације „Viber“ на број телефона 064/8448636, фотографијом, видео записом или поруком моћи да лоцирају, опишу проблем, пријаве га и пошаљу надлежној служби, односно Градској инспекцији.

Град Нови Сад ће преузимати активности на отклањању уочених проблема, а приоритетно ће радити на недостацима који угрожавају безбедност грађана Новог Сада.