Подстицаји по грлу стоке

Рок: 
31. јул 2021. године
Институција: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреме - Управа за аграрна плаћања

Захтев за подстицаје подноси се посебно за сваку врсту товних грла, с тим да се за исту врсту товних грла подноси највише до три захтева у горенаведеном периоду, а за исто грло захтев за подстицаје може да се поднесе једном за једну календарску годину, по завршетку това.

Опширније