План развоја Града Новог Сада

Град Нови Сад приступа изради Плана развоја у складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 30/2018).

У припреми овог дугорочног документа развојног планирања најширег обухвата и највишег значаја за нашу локалну самоуправу неопходан је системски приступ и коришћење свих расположивих ресурса.

Стога нам је циљ да процес израде Плана развоја Града Новог Сада буде транспарентан, а све релевантне информације о фазама процеса стављене на увид јавности.


ВЕСТИ О ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА