Озелењивање градова - Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживог урбаног окружења у градовима прекограничне регије Хрватска-Србија

Идеја пројекта GReENERGY је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање побољшања енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и животне средине градова. Конкретна акција би се односила на креирање зеленог крова и зеленог зида у Новом Саду и Осијеку, као највећим градовима на подручју прекограничног програма. У сваком од изабраних градова на једном објекту би се конструисали зелени кров и зид као пример како обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва.

Циљ пројекта је успостављање енергетске ефикасности објеката у Новом Саду и Осијеку, пре свега у објектима који имају јавну функцију (објекти који су имовина Града Новог Сада и Града Осијека).

Најважније активности пројекта:

- Постављање око 600 м2 зеленог крова и око 80 м2 зеленог зида на јавном објекту у Новом Саду и у Осијеку. На основу тога, видљивост резултата пројекта била би максимална и информисаност становништва и стејкхолдера би била значајна.

- Постављање преко 1.000 м2 соларних панела, снаге преко 200 кW, који ће омогућити да систем зелене инфраструктуре буде самоодржив (напајаће моторе за наводњавање и одводњавање воде) и додатно произвести енергије за сам објекат.

- Извођење инфраструктурних радова на изабраном објекту у циљу припреме крова и зида за постављање зелене инфраструктуре и соларних панела, као и радови који ће унапредити енергетску ефикасност (увођење лед расвете).

- Постављање система метеоролошких станица који ће пратити термални комфор унутар и у околини зграде, у циљу унапређења животне средине и здравља становништва.