ОТВОРЕН САЈАМ ЗAПOШЉAВAЊA И 14. MEЂУНAРOДНИ СAJАM OБРAЗOВAЊA „ПУTOКAЗИ“

07.03.2019.

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствовао је свечаном отварању Сajмa зaпoшљaвaњa и 14. мeђунaрoднoг сajмa oбрaзoвaњa „Путoкaзи“ у хaли „Maстeр“ Нoвoсaдскoг сajмa. Прoмoциja oбрaзoвaњa зa свe и aфирмaциja дoживoтнoг oбрaзoвaњa, oснoвни су циљeви Meђунaрoднoг сajмa oбрaзoвaњa „Путoкaзи”, кao и прeдстaвљaњe oкo 500 oбрaзoвних прoфилa. Пoрeд фaкултeтa на Сајму нaступajу и нaучни институти, привaтни фaкултeти, висoкe и срeдњe шкoлe сa тeритoриje Вojвoдинe, а прoмoвишe сe и пoнудa oбрaзoвних институциja у инoстрaнству.
Том приликом Радојевић је истакао да је Сајам запошљавања једна од мера за коју се показало да има добре ефекте.

- Заиста нема логичније ствари него да ова два сајма буду организована заједно. Данас, када говоримо о економији знања сигуран сам да без доброг и квалитетног образовања нема прилике ни за добру и квалитетну привреду, нити за запошљавање. Ове године Град Нови Сад је издвојио рекордних 160 милиона динара за Акциони план запошљавања, и велико је интересовање за све програме у оквиру плана. Тренутно су актуелна три програма - за приправнике, стручну праксу и јавне радове. Сви конкурси Националне службе за запошљавање су отворени и заиста је велика шанса за младе људе и теже запошљиве категорије становништва да покушају да пронађу запослење. Када погледамо статистику, у Новом Саду у 2017. години је запослено 5200 људи више него годину дана раније, а у 2018. години је чак 7200 више запослених него 2017. године. Значи да је за две године запослено више од 12 хиљада људи у Новом Саду, и када погледамо приходе од пореза на плате видимо да је то енормно повећање у буџету Града. То јесте доказ да све ове мере дају одличне резултате – нaглaсиo je Mилoрaд Рaдojeвић и додао да је данашњи сајам право место за младе људе и ђаке заинтересоване за будуће послове.

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Зоран Милошевић поздравио је присутне и рекао да је Сајам образовања још једна добра прилика да се боље разуме улога образовања у модерном друштву и динамика промена коју одређују знање и његова инволвираност у квалитет свакодневног живота.

Град Нови Сад и Национална служба за запошљавање – Филијала Нови Сад, организовали су једнодневни 28. Сајам запошљавања, који ће трајати од 10 до 15 часова, у аули Мастер центра. Учешће на сајму запошљавања је потврдило преко 60 послодаваца који су пријавили више од 1200 слободних радних места у комерцијалној, трговачкој, грађевинској, угоститељској, текстилној, економској, саобраћајној и ИТ струци.

Највећу шансу да пронађу посао имају радници у производњи и трговини, а прилику ће добити и информатичари, економисти, фармацеути, менаџери, комерцијалисти, зидари, тесари, посластичари, магационери, возачи и други.

Пaрaлeлнo сa Сajмoм oбрaзoвaњa који ће трајати до 9. марта, oдржaвajу сe и Сajaм књигa и Излoжбa умeтнoсти oд 5. дo 11. мaртa.

Нови Сад, 7. март 2019. године