Општи позив Erasmus+

Рок: 
различити рокови у току године
Институција: 
Erasmus+

Позив Erasmus+ програма за 2021. годину обухвата следеће:
-    Мобилност у сврху учења за појединце
-    Сарадња организација и институција
-    Подршка развоју политике и сарадњи
-    Активности Jean Monnet

За финансирање у оквиру овог програма могу се пријавити сва јавна и приватна тела која делују у подручју образовања, оспособљавања, младих и спорта. Следеће државе могу учествовати у свим активностима програма: чланице ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска, Северна Македонија и Србија.

Опширније