Одржани састанци Тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада у циљу Анализе постојећег стања и SWOT анализе

21.06.2022.

Дана 03.јуна и 17.јуна 2022. године одржани су састанци тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада. На основу додатних сугестија чланова радних група које су уважене након претходних састанака, припремљени су Нацрти анализе постојећег стања Града Новог Сада и SWOT анализе, који су пре састанка достављени на увид свим члановима тематских радних група.

Tема састанака била је утврђивање Нацрта анализе постојећег стања Града Новог Сада и SWOT анализе за све области. Након дискусије током које су такође уважене одређене сугестије, договорен је прелазак на наредну процесну фазу израде Плана развоја Града Новог Сада, која укључује утврђивање визије, циљеве и мере, уз могућност рада на даљем унапређењу Анализе постојећег стања Града Новог Сада и SWOT анализе.