ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА

27.11.2019.
У уторак 26. новембра 2019. године у Градској кући одржана је седница Привредног савета Града Новог Сада. Седници су присуствовали и представници Градске управе за финансије и Градске пореске управе.

У складу са темама иницираним на претходним састанцима члановима Савета су презентовани предлог Буџета Града Новог Сада за 2020. годину, предлог јавних инвестиција у периоду од 2020. до 2022. године, као и предлог олакшица за привреду планираних новом Одлуком о накнадама. Поред наведених тема чланови Савета дискутовали су и о тржишту радне снаге и тренутним и будућим инвестиционим потенцијалима Новог Сада.

Извештај са спроведене јавне расправе у вези са одлуком о накнадама за коришћење јавних површина, одржане истог дана када и седница Савета, можете преузети на следећем линку:

http://www.novisad.rs/izveshtaj-sa-sprovedene-javne-rasprave-u-vezi-sa-odlukom-o-naknadama-za-korishtshenje-javnih-povrshi