ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА

28.11.2017.
У петак 24. новембра 2017. године у Градској кући одржана је седница Привредног савета Града Новог Сада. Члановима су се представили новоименовани председник Привредног савета, господин Петар Радишић из компаније Енерготехника Јужна Бачка д.о.о, као и нови чланови Савета, представници Continental...

Шеф Канцеларије за локални економски развој и секретар Привредног савета, мр Горан Сечујски, упознао је нове чланове са улогом и значајем Привредног савета у иницирању активности за побољшање привредног амбијента у Новом Саду.

Председник Привредног савета, господин Радишић, позвао је чланове Привредног савета да изнесу своје предлоге тема којима би се ово саветодавно тело градоначелника могло бавити у наредној години. На седници су се чули предлози из области запошљавања, урбанизма и саобраћаја, а договорена је интензивнија сарадња између чланова Привредног савета.

Привредни савет Града Новог Сада је основан са задатком да градоначелнику даје мишљење о питањима која се односе на привредни развој Града, да иницира разматрање питања и предузимање одговарајућих мера за унапређење привредног развоја Града, учествује у изради стратешких докумената Града у вези са привредним и економским развојем и годишњих планова и програма у циљу њихове реализације, предлаже одговарајуће облике сарадње између органа Града, служби, јавних предузећа, установа и других организација, ради унапређења привредног и економског развоја Града.