Одржан четврти састанак Тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада

21.07.2022.

Дана 20.јула 2022. године, одржан је састанак четврти по реду, који је окупио учеснике из све четири тематске радне групе (Економски развој, Друштвени развој, Урбани развој и заштита животне средине и Добра управа).

Уз подршку представника Републичког секретаријата за јавне политике, представљене су методолошке смернице за дефинисање одређених елемената Плана развоја, пре свега: визије, приоритетних циљева и мера. Након одржане презентације и дискусије договорени су процедура и рокови за предстојећи рад на утврђивању визије, приоритетних циљева и мера за њихово достизање.