ОБНОВЉЕН СЕНТАНДРЕЈСКИ МОСТ

29.03.2019.

Захваљујући заједничком улагању Града Новог Сада и Јавног предузећа „Путеви Србије“, Сентандрејски мост је у потпуности реконструисан, чиме су побољшани услови за безбедније одвијање саобраћаја на овом веома фреквентном путном правцу.

С обзиром на то да су завршени сви предвиђени радови и извршено испитивање носивости, Сентандрејски мост ће у суботу 30. марта, у поподневним часовима, бити пуштен у саобраћај.

У оквиру радова на доњем строју моста, обављена је рехабилитација стубова, санација главног носача, чишћење унутрашњег дела сандука и уградња нових каблова, чиме је ојачана конструкција моста. На самом мосту замењен је асфалт на коловозу, изграђене су нове пешачке стазе, хидроизолација и сливници, постављена нова заштитна (пешачка) и одбојна ограда, обележена хоризонтална и вертикална сигнализација и изграђено ново јавно осветљење канделаберског типа.

Сем тога, обављени су и радови на прилазним коловозним конструкцијама, где је извршена рехабилитација саобраћајнице у делу до скретања ка БИГ-у и до кружне раскрснице са клисанске стране, а те радове је сопственим средствима финансирало ЈП „Путеви Србије“.

Обнова Сентандрејског моста неодвојива је од другог капиталног пројекта, а то је реконструкција Сентандрејског пута, која је тренутно у току. Реализацијом тих значајних инвестиција допринеће се  комплетном уређењу комуналне инфраструктуре у овом делу града и постићи ће се већи урбани развој на територији месних заједница Клиса, Слана бара и Видовданско насеље.

Напомињемо да, због изузетне саобраћајне оптерећености и проширења Сентандрејског пута, постоји потреба за изградњом новог Сентандрејског моста, непосредно уз постојећи, а за овај тзв. „мост близанац“ тренутно је у фази израда пројектне документације.

Нови Сад, 29. март 2019. године