Конкурси за доделу кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Рок: 
14. мај 2021. године или до утрошка средстава
Институција: 
Покрајински фонд за развој пољопривреде

•    КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2021. години
•    КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2021. години
•    КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2021. Години
•    КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2021. години
•    КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2021. години
•    КОНКУРС за доделу кредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2021. години
•    КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2021 години
•    КОНКУРС за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2021. години
•    КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2021. Години
•    КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2021 години
•    КОНКУРС за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2021. години

Опширније