Конкурси Управе за капитална улагања АПВ

Рок: 
3. март 2023. године
Институција: 
Управа за капитална улагања АПВ

1. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирања пројеката у области заштите вода
2. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања
3. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
4. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
5. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
6. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите

Опширније