Конкурси Развојног фонда Војводине

Рок: 
различити рокови током 2024. године
Институција: 
Развојни фонд Војводине

Развојни фонд Војводине одобрава дугорочне и краткорочне кредите за:
-    правна лица и предузетнике
-    пољопривредна газдинства
-    учешће у ИПА пројектима.

Опширније