Конкурси Покрајинског секретаријата за спорт и омладину

Рок: 
различити рокови
Институција: 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

У области спорта објављени су следећи конкурси (рок: 1.3.2024.):
-    Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АПВ
-    Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АПВ
-    Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АПВ
-    Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације жена у спорту

У области омладине објављени су следећи конкурси (рок: 1.3.2024.):
-    Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике
-    Конкурс за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“
-    Конкрус за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе

У области инфраструктуре објављен је следећи конкурс (рок: 1.4.2024.):
-    Конкурс за финансирање посебних програма – пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АПВ

Опширније