Конкурси Покрајинског секретаријата за спорт и омладину

Рок: 
различити рокови
Институција: 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурси у сектору СПОРТ (Опширније) :
-    Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АПВ (рок: 1.4.2023.)
-    Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АПВ (рок: 1.4.2023.)
-    Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АПВ (рок: 1.4.2023.)
-    Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације жена у спорту (рок: 1.3.2023.)

Конкурси у сектору ОМЛАДИНА (Опширније):
-    Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике (рок: 1.3.2023.)
-    Конкурс за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“ (рок: 1.3.2023.)
-    Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе (рок: 1.3.2023.)

Конкурси у сектору УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА (Опширније):
-    Конкурс за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АПВ у 2023. години (рок: 1.5.2023.)