Конкурси Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Рок: 
различити рокови
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

•    Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду млека и меса на газдинствима
•    Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу пива у АПВ у 2023. години
•    Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инветиција за прераду воћа и поврћа, укључујући и печурке, у АПВ у 2023. години
•    Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије у АПВ у 2023. години
•    Конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла у АПВ у 2023. години
•    Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2023. годину
•    Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу у АПВ у 2023. години
•    Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АПВ у 2023. години
•    Конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2023. години а које реализују удружења
•    Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке механизације у сектору воћарства и виноградарства и опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља у 2023. години
•    Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у АПВ у 2023. години
•    Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима у АПВ у 2023. години
•    Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2023. години
•    Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке – путем набавке опреме
•    Конкурс за доделу средстава за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
•    Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за подизање конкурентности у пчеларству у АПВ у 2023. години
•    Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство, кошница и контејнера у АПВ у 2023. години

 

Опширније