Конкурси Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Рок: 
различити рокови у марту 2021. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је објавио 7 конкурса:
• Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АПВ у 2021. години

• Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АПВ у 2021. години

• Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући печурке), на територији АПВ у 2021. години

• Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АПВ у 2021. години

• Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АПВ у 2021. години

• Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2021. години

• Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2021. години

Опширније