Конкурси Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Рок: 
различити рокови
Институција: 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

1. Конкурс за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АПВ за 2023. годину (рок: 17.3.2023.)
2. Конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у АПВ у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2023. годину (рок: 10.3.2023.)
3. Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АПВ за 2023. годину (рок: 17.3.2023.)

Опширније