Конкурси Покрајинског фонда за развој пољопривреде

Рок: 
различити рокови
Институција: 
Покрајински фонд за развој пољопривреде

Конкурси Фонда за 2024. годину, у периоду од 30.03.2024. до 31.10.2024. су:
-    Конкурс за кредитну подршку за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прерада воћа, грожђа и површа у 2024. години
-    Конкурс за кредитну подршку за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа
-    Конкурс за кредитну подршку за куповину пољопривредног земљишта до 10 хектара у 2024. години
-    Конкурс за кредитну подршку за куповину семенске робе, ђубрива и заштитних средстава у пољопривреди у 2024. години
-    Конкурс за кредитну подршку за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2024. години
-    Конкурс за кредитну подршку за куповину семенске робе, ђубрива и заштитних средстава у пољопривреди у 2024. години
-    Конкурс за кредитну подршку за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2024. години
-    Конкурс за кредитну подршку за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2024. години
-    Конкурс за кредитну подршку за набавку нове пољопривредне механизације у пољопривреди у 2024. години
-    Конкурс за кредитну подршку за набавку нових система и опреме за наводњавање и опремање бунара у 2024. години
-    Конкурс за кредитну подршку за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2024. години
-    Конкурс за кредитну подршку за набавку нових заштићених башта и опреме у њима у 2024. години
-    Конкурс за кредитну подршку за набавку опреме за сточарске фарме у 2024. години
-    Конкурс за кредитну подршку за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2024. години
 
Опширније