Конкурс за подршку реализацији манифестација у локалним самоуправама АПВ у 2018. години – САЈАМ КУЛТУРЕ

Рок: 
30 дана од дана објављивања у листу „Дневник“
Институција: 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Предмет конкурса је подршка организовању јавних, креативних вишедневних манифестација у локалним самоуправама, које подразумевају истовремену реализацију различитих прогамских садржаја из минимум четири области конкурса, користећи превасходно културне ресурсе своје локалне самоуправе; подразумевају велики број учесника и намењени су великом броју посетилаца.

Конкурс се односи на реализацију манифестација које подразумевају скуп појединих активности из најмање четири наведених области:

I Музика
• организовање и реализација гитаријада (са акцентом на младе неафирмисане бендове);
• гостовања у оквиру програма извођачких уметности у циљу популаризације модерне, квалитетне савремене музике и едукације нове младе публике (детаљан опис музичког сегмента, музички извођачи и њихове професионалне биографије, време, место, концертни простор одржавања);
• концерти, радионице, такмичења и промоција популарне културе (џез, рок, поп...), које представљају платформу за младе музичке уметнике, односно један од облика њихове даље афирмације;
• концерти и смотре локалних ансамбала, као и гостовања ансамбала и солиста уз подстицање сарадње са локалним ансамблима;
• концерти, смотре и промоција хорског аматерског стваралаштва.

II Сценско - стваралаштво, продукција, интерпретација
• реализација и извођење аматерских представа, као и представа за децу и одрасле;
• интерактивне радионице, осмишљене на атрактиван начин.

III Књижевно стваралаштво
• представљање књижевних дела и стваралачког опуса аутора своје средине (промоције, књижевне вечери, трибине).

IV Ликовно – примењена и визуелна уметност, дизајн, мултимедија
• организовање и реализација ликовних колонија и изложби уметника своје средине;
• интерактивне ликовне, мултимедијалне, стрип и др. радионице за децу и младе, осмишљене на атрактиван начин.

V Филмска уметност и остало аудио – визуелно стваралаштво
• филмске приредбе са јасним уметничким концептом;
• програми интерактивне едукације/радионице за младе на тему аудио-визуелног стваралаштва, анимираног филма...;
• културно-образовни програми којима се чини доступном кинематографска и аудио-визуелна култура и на врхунски начин популарише уметност филма.

VI Активности деце, младих и за младе у области културе
• реализација партиципативних пројеката у којима деца и млади имају активну улогу, учествују у њиховом настанку и/или реализацији;
• сајам организација младих и за младе.

VII Изворно народно и аматерско стваралаштво
• промоција пројеката који подстичу и унапређују креативни развој;
• креативне интерактивне радионице, семинари који се односе на аматерско културно стваралаштво;
• аматерске смотре, колоније, песнички сусрети...;
• сајам старих заната, домаће радиности, сувенира, неговање традиције карактеристичне за локалну средину.

Све наведене активности односе се и на програме који омогућавају доступност културних садржаја деци, младима, особама са инвалидитетом, партиципативни програми, као и унапређивање родне равноправности.

На Конкурсу могу да учествују правна лица са седиштем на територији АП Војводине, као што су установе културе чији оснивач није АП Војводина, удружења у култури, задужбине и фондације у култури, као и други субјекти у култури са својим пројектима из области културе којима доприносе промоцији културног живота у локалној заједници и аутентичности мањих културних средина у АП Војводини.

Опширније