Конкурс за финансирање – суфинансирање програма, пројеката, манифестација и фестивала у области уметничког стваралаштва и примењене уметности, као и аматерског стваралаштва у култури у АПВ у 2018. години

Рок: 
30 дана од дана објављивања у листу „Дневник“
Институција: 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Предмет конкурса је подршка пројектима и програмима на територији АП Војводине у области културе, у тематским областима:
1. Музичко стваралаштво, продукција, интерпретација и издаваштво;
2. Ликовнo стваралаштво, визуелнa уметност, дизајн, дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура;
3. Сценско стваралаштво, продукција, интерпретација;
4. Књижевно стваралаштво и издаваштво, манифестације, фестивали и смотре.

У зависности од тематске области, на конкурсу могу да учествују установе културе чији оснивач није АП Војводина, удружења у култури, привредна друштва регистрованa за обављање делатности у култури, предузетници регистровани за обављање делатности у култури, јавна нефинансијска предузећа и организације.

Опширније