Конкурс за финансирање – суфинансирање програма и пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АПВ у 2018. години

Рок: 
30 дана од дана објављивања у листу „Дневник“
Институција: 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

У области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва Секретаријат ће финансирати - суфинансирати:

• програме и пројекте у области уметничког стваралаштва националних мањина - националних заједница у АП Војводини који се односе на:
- књижевно стваралаштво (манифестације, фестивали, награде, колоније);
- аматерско позоришно стваралаштво и интерпретацију и репертоарни програм аматерских позоришта на језицима националних мањина – националних заједница (позоришне представе, радионице, фестивали, награде);
- музичко и музичко-сценско стваралаштво и плес (снимање ауторског материјала, концерти, радионице, фестивали, плес);
- ликовно, примењено и мултимедијално стваралаштво (изложбе, колоније, радионице);
- програме гостовања у земљи и иностранству;
- награде за значајна остварења у области уметности.

• програме и пројекте са циљем заштите, неговања и презентације нематеријалног културног наслеђа националних мањина - националних заједница АП Војводине, који се односе на области:
- изворни народни плес, изворне народне песме и музику, народне обичаје и веровања и старе народне занате;
- очување, развој и подстицање неговања традиционалне народне културе;
- фестивале и такмичења од изузетног значаја за очување посебности националних мањина – националних заједница на територији АП Војводине;
- прикупљање података на терену, истраживање, документовање, издавање брошура, каталога;
- стварање услова за рад фолклорних ансамбала, изворних народних оркестара и певачких група, радионица старих народних заната (израда народних ношњи, набавка и поправка традиционалних инструмената, набавку основних сировина и опреме за рад радионица старих народних заната);
- стварање, презентацију и промовисање нових садржаја заснованих на заштити културног наслеђа (израда нових кореографија за фолклорне ансамбле, издавање ЦД-а са изворном народном музиком, гостовања и сл.);
- изложбе, конкурсне изложбе и такмичења рукотворина старих народних заната (припрема и пропратни рад);
- унапређење квалитета презентације традиционалног народног стваралаштва кроз едукацију (стручни семинари, курсеви, летњи кампови, радионице);

све у укупном износу од 6.500.000,00 динара

У овој области могу да учествују правна лица, удружења грађана и установе културе. Неће се суфинансирати гастрономски и туристички фестивали.

У области издавачке делатности на језицима националних заједница – националних мањина Секретаријат ће финансирати – суфинансирати објављивање до сада необјављених издања књига и часописа на језицима националних мањина – националних заједница од значаја за културу и уметност националне мањине – националне заједнице са територије АП Војводине, из књижевности, уметности и друштвених и хуманистичких наука у области културе у укупном износу од 2.100.000,00 динара.

У овој области могу да учествују правна лица и предузетници регистровани за бављење издавачком делатношћу и који послују најмање годину дана пре објављивања конкурса.

Опширније