Конкурс за финансирање – суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АПВ у 2019. години

Рок: 
30 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“
Институција: 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама ће у 2019. години суфинансирати набавку књига и других публикација за потребе јавних општинских и градских библиотека у АП Војводини, чији су оснивачи јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, с циљем попуњавања библиотечких фондова јавних библиотека у Војводини, у износу од 1.000,000.00 динара.

На Конкурсу могу да учествују искључиво јавне општинске и градске библиотеке чији су оснивачи јединице локалне самоуправе и које су регистроване на подручју АП Војводине (индиректни корисници средстава буџета општина и градова на територији АП Војводине).

Опширније