Конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму у 2024. години

Рок: 
29. март 2024. године
Институција: 
Министарство туризма и омладине

Средства су намењена за реализацију следећих пројеката:
1) промоција туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде;
2) унапређење и реализација статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна;
3) едукација и тренинзи у туризму.

Учешће средстава министарства у финансирању пројеката може износити до 50% укупне вредности пројекта.

Опширније