Конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму у 2023. години

Рок: 
30. март 2023. године
Институција: 
Министарство туризма и омладине

Средства су намењена за реализацију следећих пројеката:
-    Промоција туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде
-    Унапређење и реализација статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна
-    Едукација и тренинзи у туризму.
Учешће министарства у финансирању пројеката може износити до 50% укупне вредности пројекта.

Опширније