Конкурс за доделу средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АПВ у 2024. години

Рок: 
26. фебруар 2024. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:
1.    Инвестиције у успостављање, унапређење или проширење основних услуга локалном становништву везаних за одмор и културу, укључујући и пратећу инфраструктуру
2.    Инвестиције у рекреативну инфраструктуру за јавну употребу, туристичке инфо центре и туристичку инфраструктуру мањег обима.

Средства се могу користити за суфинансирање изградње, реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката као и опремање објеката за јавну употребу.

Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Локалне самоуправе које имају статус града (Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Вршац, Сремска Митровица, Кикинда, Сомбор - Закон о територијалној организацији Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 18/2016 и 47/2018) имају право да конкуришу за насељена места која се не налазе у седишту града.

Опширније