Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АПВ у 2019. години

Рок: 
15. април 2019. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање постављања цевовода и набавке опреме и система за наводњавање: опремање бунара, набавка пумпи и агрегата за наводњавање, набавка система за наводњавање вештачком кишом, субиригација, материјала за покривање повртарских и воћарско-виноградарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза -агротекстил, малч фолије и друго.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1.физичко лице:
-носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
-предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2.правно лице:
-привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
-земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
-сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60%од прихватљивих трошкова инвестиције.

Опширније