Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља у 2019. години

Рок: 
15. април 2019. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од елементарних непогода и набавке елемената потребних за  подизањепроизводних засада воћака, винове лозе и хмеља.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
1. физичко лице:
• носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава;
• предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава;
2. правно лице:
• привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног  газдинстава;
• земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства;
• сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства

Опширније