Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке – путем набавке опреме

Рок: 
26. фебруар 2021. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Циљ овог конкурса јесте унапређење образовања студената и ученика кроз практичну наставу коришћењем савремене пољопривредне опреме и механизације. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за финансирање набавке опреме и механизације ради интензивирања коришћења пољопривредног земљишта, високо образовним установама, средњим пољопривредним школама и осталим средњим школама које образују ученике пољопривредне струке.

Право на подстицаје остварују високо образовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке са седиштем на територији АП Војводине а којима је оснивач јединица локалне самоуправе или Аутономна покрајина Војводина и које сууписане у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу.

Опширније