Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2021. години

Рок: 
12. март 2021. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Бесповратна средства се додељују за реализацију активности дефинисаних програмом комасације, односно за рeализацију активности утврђених уговором између локалне самоуправе и извођача геодетско техничких радова, уколико је већ спроведена процедура јавне набавке и закључен уговор са извођачем геодетско техничких радова. Бесповратна средства се додељују за израду техничке документације у комасацији и за извођење геодетско техничких радова у комасацији, у складу са Правилником о садржини техничке документације за извођење геодетско техничких радова (пројеката) у комасацији („Службени гласник РС”, број 85/20 ), Правилником о геодетско-техничким нормативима, методама и начину рада у области уређења земљишне територије комасацијом („Службени гласник РС”, број 122/20 ) и осталим позитивним прописима који регулишу област уређења земљишне територије комасацијом.

Опширније