Конкурс за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2021. години

Рок: 
15. октобар 2021. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Циљ конкурса јесте одржавање и подизање функционалности каналске мреже за одводњавање пољопривредног земљишта на виши ниво. Предмет конкурса је уређење отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољоривредног земљишта, при чему се средства опредељују за радове на каналима, пропустима, уставама, црпним станицама са пратећом електро-машинском опремом и другим објектима на каналској мрежи.

Опширније