Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде за 2023. годину

Рок: 
1. септембар 2023. године
Институција: 
Министарство туризма и омладине

Основни циљеви су:
1) унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, што подразумева:
     (1) изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреативног и забавног садржаја,
     (2) рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете,
     (3) набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима,
     (4) унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде,
     (5) дизајн, припрему производње и производњу сувенира;
2) изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре;
3) усклађивање туристичких капацитета са законом којим се уређује област туризма и угоститељства.

Право на коришћење кредитних средстава има:
1) привредно друштво регистровано за обављање делатности у области туризма;
2) предузетник који је регистрован за обављање делатности у области туризма;
3) пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у

Опширније