Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Републике Србије у 2023. години, за суфинансирање израде планских докумената јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије

Рок: 
30 дана од дана објављивања јавног конкурса на интернет сајту Министарства
Институција: 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Средства се додељују за израду:
-    просторног плана јединице локалне самоуправе
-    плана генералне регулације за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе
-    плана детаљне регулације за линијске инфраструктурне објекте
у циљу стварања планског основа, подстицања планског уређења простора и дефинисања правила уређења, правила грађења и коришћења простора на принципима интегралног и одрживог развоја, ради развоја насељених места, демократизације процеса одлучивања и подизања нивоа транспарентности доношења одлука у процесу планирања и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, инфраструктуре, индустрије и других привредних грана јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Опширније