Канцеларија за локални економски развој

Канцеларија за локални економски развој (КЛЕР) основана je 27. децембра 2008. године при Служби извршних органа Града Новог Сада уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID). 

Канцеларија делује у два основна правца: привлачење домаћих и страних инвестиција и помоћ постојећој пословној заједници. Својим радом Канцеларија настоји да унапреди пословну климу у Новом Саду и подстакне бржи економски развој Града.

Кључни задаци Канцеларије за локални економски развој:

  • Информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу. 
     
  • Сарадња са приватним, јавним и невладиним сектором, координација њихових активности и подстицање приватно јавних партнерстава.
  • Идентификација потреба и помоћи при решавању проблема локалне пословне заједнице ради унапређења конкурентности и подстицања развоја постојеће привреде.
     
  • Стварање и одржавање база података значајних за пословање постојеће привреде и потенцијалних инвеститора.

Канцеларија за локални економски развој
Телефон / факс: 021 480 77 10,
имејл: kler@novisad.rs

Партнери града: