Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаПријава радова
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Шифра: V-33
Важење: Док је на снази грађевинска дозвола
Сврха: Пријава радова
Рок: одмах, без одлагања