Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаЗахтев за информацију поводом изградње објеката и извођења радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Шифра: V-33
Важење: /
Сврха: Пријава радова
Рок: одмах, без одлагања